Allmän kurs

 • ger dig som helt eller delvis saknar gymnasiestudier en möjlighet att få de behörigheter som krävs för fortsatta studier.
 • är kursen för dig som redan har en gymnasieutbildning men vill bredda din kompetens och utveckla din förmåga att kommunicera i text och tal.

Kursens upplägg och innehåll

Varje termin inleds med aktiviteter och uppgifter som främjar en klassöverskridande gemenskap. Tillsammans formar vi ett tryggt klimat i gruppen. Efter uppstartsveckorna följer kursen ett veckoschema som normalt är måndag till fredag 8.20-14.05.

I kursen ingår:

 • Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Naturkunskap 1a1

I deltagares schema ingår även studieverkstad, motion/idrott, klassråd, morgonsamling och projekttid.

Beroende på tidigare skolgång, planer på vidare studier och intresse kan deltagare t.ex. även studera:

 • Samhällskunskap 1b och 2
 • Historia1b och 2a
 • Naturkunskap 1b och 2
 • Matematik 2a, b eller c, 3b eller c, 4 eller 5
 • Idrott och Hälsa 1
 • Bibelkunskap (valbar profil)
 • Aktiv livsstil (valbar profil)

Det finns även möjlighet för deltagare att studera Svenska/Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik och Samhällskunskap på grundskolenivå för att bli behörig till vidare studier på gymnasienivå.

Varierande arbetssätt

På Allmän kurs på Mariannelunds folkhögskola utgår vi från att historiska erfarenheter bidrar till insikter för framtiden. Hos oss får du använda varierade arbetssätt för att utmanas, utvecklas och utrustas som person. Deltagarna arbetar ofta tillsammans för att tillgodogöra sig varandras erfarenheter. Vi arbetar i smågrupper och efter individens förutsättningar. Allmän kurs har en tvärvetenskaplig inriktning som gör att du får med dig goda ämneskunskaper och dessutom lär dig ta kontroll över ditt eget lärande. Du får med dig en större förståelse av människans livsvillkor i vårt samhälle och i vår omvärld. Kursen präglas av respekt för varandra och en tillåtande arbetsmiljö.

Närvaro är viktigt

Vi använder oss av folkhögskolans arbetsformer som främjar det fria samtalet, diskussioner, skapande arbetsformer och ger förutsättningar för kreativitet och egen utveckling. Genom att arbeta tillsammans drar vi lärdomar av varandras erfarenheter. Detta betyder att du behöver vara närvarande i skolan för att kunna utvecklas, dela med dig av tankar och erfarenheter och för att dina lärare ska kunna hjälpa dig framåt i din utveckling. Hög frånvaro kan leda till avbrott i studierna.

Individuell kursplan

I början av varje termin gör vi en individuell studieplan. Där utgår vi från dina förkunskaper, erfarenheter av tidigare studier och dina mål för studierna.

Kostnader, kurstider och trivselregler

Glöm inte att läsa igenom informationen om bl.a. ansökankurstiderkostnader och våra trivselregler.

Mer information

Ramona, Allmän kurs 2018-2019

”Allmän kurs gav mig möjligheten att hitta tillbaka till mig själv.”