BibelFölja

BibelFölja är en bred bibeltermin för dig som vill växa som kristen och ta nya steg i efterföljelsen av Jesus. Här lägger vi en ordentlig grund genom bibelstudier samtidigt som vi samtalar om vad livet som kristen innebär i en tid som vår.

Nya och Gamla testamentet

Vi inleder våra studier i Gamla testamentet med en historisk översikt. Därifrån går vi vidare med fördjupande studier av 1-2 Samuelsboken, Psaltaren och profeterna. I Nya testamentet studerar vi Jesu liv och undervisning med utgångspunkt i Johannesevangeliet. Vi gör också ett grundligt studium av aposteln Paulus och hans brev. Genom att fördjupa oss i dessa bibelböcker försöker vi tillsammans upptäcka den röda tråden genom Bibeln och dess tillämpning i våra liv.

BibelIntro / Gräv djupare

En dag i veckan har du möjlighet att välja ämne baserat på dina förkunskaper och om du gått en kurs tidigare. BibelIntro är för dig som går din första bibelkurs, eller som känner att det finns luckor i trons grunder som du gärna vill fylla i. I BibelIntro får du en introduktion till bibelstudier och översikt till bibelns böcker. Vi pratar också om trons grunder, som ex. Gudsbild, treenigheten, korsets betydelse, dop och nattvard. Du som gått en tidigare bibelkurs kan istället välja ämnet Gräv djupare, där du får fördjupade kunskaper och redskap till bibeltolkning och att studera Bibeln på egen hand.

Lärjungaskap

I ämnet Lärjungaskap arbetar vi med frågan om vad ett liv i Jesu efterföljd kan innebära i vår tid. Vi kartlägger vår samtid, och frågar oss vad det innebär att följa Jesus i relation till sociala medier, AI, träningskultur och annat aktuellt. Vi reflekterar över efterföljelsen i tider av motgångar och lidande såväl som framgång och glädje. Vi fördjupar vår förståelse av stora teman som barmhärtighet, tjänande, förlåtelse, gästfrihet, bön och förbön. Vi studerar också församlingens betydelse för den gemensamma efterföljelsen.