BibelFölja

BibelFölja är en bred bibeltermin för dig som vill växa som kristen och ta nya steg i efterföljelsen av Jesus. Kursen består av en gemensam huvuddel som inkluderar ämnena Nya testamentet, Gamla testamentet samt Trons gärningar. Därutöver väljer du som kursdeltagare en av kursens två profilämnen: Lärjunge eller Social.

Nya och Gamla testamentet

Vi inleder våra studier i Gamla testamentet med en historisk översikt. Därifrån går vi vidare med fördjupande studier av Psaltaren och Profeterna. I Nya testamentet studerar vi Jesu liv och undervisning med utgångspunkt i Matteusevangeliet. Vi gör också ett grundligt studium av aposteln Paulus och hans brev. Till sist studerar vi också Hebreerbrevet och försöker därigenom förstå kopplingarna mellan Gamla och Nya testamentet. Genom att fördjupa oss i dessa bibelböcker försöker vi tillsammans upptäcka den röda tråden genom Bibeln och dess tillämpning i våra liv.

Trons gärningar

Nya testamentet uppmanar oss till att leva våra liv i Jesu efterföljd. I det här ämnet tecknar vi konturerna av ett liv som är märkt av Jesus. Vi fördjupar särskilt vår förståelse av stora teman som barmhärtighet, tjänande, förlåtelse, gästfrihet, bön och förbön. Vi studerar också församlingens betydelse för den gemensamma efterföljelsen.

Lärjunge

I profilen Lärjunge fördjupar vi oss i olika aspekter av lärjungaskapet till Jesus. Vi utforskar temat Guds vilja, och försöker förstå hur Guds ledning för vardagen kan se ut. Vi pratar om relationer och gemenskap. Vi gör ett djupare studium av Andens gåvor, och försöker reda ut hur Gud har utrustat oss med personlighet, gåvor och drivkrafter. Vi tränger också ner i frågan vad som bör känneteckna en kristen livsstil när det gäller aktuella moraliska ställningstaganden.