Parkens folkhögskola, Linköping

I Folkets park i Linköping ligger Gula paviljongen, där Mariannelunds folkhögskola anordnar kurser primärt för deltagare som har svenska som andraspråk. Filialen i Linköping går under namnet Parkens folkhögskola.

Mer information kan du läsa på parkensfolkhogskola.se