Trivselregler

Mariannelunds folkhögskola utgör en arbetsgemenskap, där vi vill utvecklas i vår kristna tro, i vårt kristna liv samt i kunskapen om oss själva, våra medmänniskor och vår omvärld. För att denna gemenskap ska fungera har vi kommit överens om följande trivselregler:

1. Varje kursdeltagare tar själv ansvar för sina studier. Detta sker genom att man är närvarande vid lektionerna och aktivt deltar i undervisningen samt fullföljer arbetsuppgifter och projektarbeten.

2. Skoldagen börjar med morgonsamling, där alla förväntas närvara. Den som inte är med vid morgonsamlingen tar själv ansvar för att skaffa sig informationen därifrån.

3. Alla på internatet har behov av arbetsro och vila. På internatet ska det vara lugnt och tyst kl. 22-7 söndag kväll till fredag morgon och kl. 24-8.30 fredag kväll till söndag morgon. Under den tiden använder vi inte gymmet och spelar inte biljard på internatet. Vi har låg ljudnivå på rummen och i köken och vi dämpar musik och TV.

4. Det är viktigt med arbetsro i lektionssalarna. Under lektionstid får mobilen och datorn endast användas i utbildningssyfte. Mobilen ska vara på vibrationslöst och ljudlöst. Akuta samtal och sms sker utanför klassrummet. Störande musik i aulan eller matsalen undviks under lektionstid.

5. Det är viktigt med arbetsro i biblioteket. Där får inte förekomma mat eller dryck.

6. På skolan laddar vi aldrig ned bilder, animationer, texter, ljud eller programvara som kan väcka anstöt hos andra. Laglig nedladdning får ske under kvällar och helger, inte under skoltid.

7. Varje kursdeltagare tar ansvar för ordningen på skolan. Det är självklart att man diskar, plockar undan och ställer i ordning efter sig och detta gäller även i Lönneberga-köket. I tvättstugan respekterar man tiderna och plockar undan kläderna efter sig. Varje klass håller ordning i sitt eget klassrum. Varje boende på internatet ansvarar också för att hålla sitt eget rum rent och snyggt.

8. Vi verkar för en drogfri miljö. Bruk av alkohol och narkotika accepteras inte på skolan. Ingen rökning får ske på skolans område. Snusare ska visa hänsyn.

9. Inga husdjur får förekomma på internatet.

10. Vi är aktsamma om vår skola och anmäler eventuella skador till vaktmästaren.

11. Varje kursdeltagare är en resurs för skolan, även när det gäller att hålla skolan trivsam, och fullgör därför 60 minuters praktiskt arbete per vecka.

Antagna av kursrådet 2019-11-13