Barn- och familjeledarutbildning

I samverkan mellan Mariannelunds folkhögskola och Pingst Ung finns nu möjligheten att fortbilda sig genom vår Barn- & familjeledarutbildning. Kursen riktar sig till dig som arbetar i församling med fokus på barn och familj. Här får du fördjupa dig inom teologi och praktisk pedagogik samtidigt som du fortsätter arbeta i församlingen.

Kursen har ett flexibelt distansupplägg med förinspelade föreläsningar, så att du som deltagare själv ska kunna planera studierna utifrån ditt liv och arbete. Vid sidan av föreläsningarna träffar du dina studiekamrater via webbträffar, och gör inlämningar och redovisningar digitalt.

I kursen medverkar teologer och pastorer med stor erfarenhet av arbete med barn. En stor del av lärandet får du även genom att dela erfarenheter med andra kursdeltagare som står i en liknande tjänst som du.

Kursen är på 25%, fördelat på 16 veckor under hösten och 18 veckor på våren. Vi följer inte läsåret utan studierna löper över lov och terminsuppehåll.

Innehåll

Termin 1: Teologisk grund
Fokus på teologi kring barn om tro, frälsning och gudstjänst.

Termin 2: Pedagogiska redskap och sociologisk förståelse
Fokus på praktisk teologi, samhällsanalys, barn med särskilda behov, psykisk ohälsa och pedagogik.

”Kursen har gett mig en trygg teologisk grund för mitt arbete med barn och familj.”

Jenny Antonson,
pastor och vice föreståndare i Malmö Pingstförsamling