Barn- och familjeledarutbildning

I samverkan mellan Mariannelunds Folkhögskola och Pingst Ung finns nu möjligheten att fortbilda sig genom en barn & familjeledarutbildning. Den riktar sig till dig som arbetar i församling med fokus på barn och familj. Tanken är att du ska kunna fördjupa dig inom teologi och praktisk pedagogik samtidigt som du fortsätter arbeta i församlingen.

Det finns därför stor flexibilitet där varje kursdeltagare styr över när studierna sker, men där det finns bestämda datum för, webbträffar, inlämning och redovisning.

I kursen medverkar teologer och pastorer med stor erfarenhet av arbete med barn. Det kommer också finnas möjlighet att dela erfarenheter med andra kursdeltagare.

Kursen är på 25% och löper över 2×15 veckor på distans med några regionala träffar och träffar över webben. Vi följer inte läsåret utan studierna löper över lov och terminsuppehåll.

Innehåll

Termin 1: Teologisk grund
Fokus på teologi kring barn om tro, frälsning och gudstjänst.

Termin 2: Pedagogiska redskap och sociologisk förståelse
Fokus på praktisk teologi, samhällsanalys, barn med särskilda behov, psykisk ohälsa och pedagogik.

Kurstider 2021-2022

Höst: 2021-08-30 – 2021-12-17
Vår: 2022-01-17 – 2022-05-20

Frågor och ansökan

För frågor om kursen, kontakta info@mariannelund.nu.
För ansökan, fyll i nedanstående formulär.

Ansökan till Barn- och familjeledarutbildningen

[]
1 Step 1
Personuppgifter

Personuppgifter

Utbildningsbakgrund

Grundskola

Gymnasium

Högskola/universitet

Församlingstillhörighet

Församlingstillhörighet

Anställd i församlingen
Övrigt

Övrigt

Registrering av uppgifter

Jag har tagit del av information om registrering av personuppgifter, och jag samtycker till att Mariannelunds folkhögskola registrerar de personuppgifter jag lämnat.

Godkänner registrering
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right