Hillsong Bibelskola

Hillsong Bibelskola är en bibelkurs i församlingsmiljö förlagd till Göteborg och Stockholm. I den här kursen är det din andliga utveckling och personliga tillväxt som står i fokus.

Läsåret 2024/25 kommer vi ha huvudlärare i 5 större ämnes block – Bibelkunskap, Teologi, Lovång & Ledarskap och Lärjungaskap. Genom dessa ämnen kommer du att få en djupare förståelse för bibeln, kristen tro och liv. Välkommen med på en spännande resa mot andlig tillväxt och god teologisk grund för resten av ditt liv!

Bibelkunskap

Detta ämne tar dig genom hela Bibeln under året, där du får utforska bibelns bakgrund, lära dig leva med den och förstå den. Vi går igenom bibelns böcker, författare och syfte. Allt för att slipa dina kunskaper kring bibeln!

Teologi

I detta ämne utforskar vi de grundläggande ämnena inom kristen tro. Vi diskuterar frågor som berör Guds natur, kyrkans roll och olika ämnen som treenighet, helig ande, dopet m.m. Detta ämne ger dig grunden till att förstå din tro!

Lovsång & Ledarskap

Att leda andra till Gud är en kallelse vi alla delar, och i ämnet Ledarskap får du de verktyg som krävs för att göra just detta. Vi täcker områden som personlig utveckling, strategiskt ledarskap, kommunikation, målstyrning och skapandet av hälsosamma kyrkomiljöer. Vårt mål är att du ska utvecklas som ledare för att kunna inspirera och vägleda andra i deras tro.

Lärjungaskap

Grunden för allt vi gör som troende är vår relation till Jesus och vår egen andliga resa. I Lärjungaskapet fokuserar vi på det inre livet, Jesus liv och tjänst, personlig andakt, samt hur tron på Jesus kan förvandla oss. Vi utforskar även de andliga gåvorna och vad det innebär att leva ut sitt kall.

Veckoschema