BibelOmvärld

BibelOmvärld är en terminskurs som kombinerar studium av Bibelns budskap om tro och liv med drömmen om en bättre värld. Vi utgår från Bibelns undervisning om Guds rike och beskriver samtidigt församlingens uppdrag i världen på ett nyrelevant sätt. Bibel, Omvärld och Livet med Gud utgör den spänstiga trippeln i kursen om genomtänkt biblisk tro som gör skillnad.

Gud och omvärlden

BibelOmvärlds första betoning är Bibelns undervisning om Guds rike. Vi lever i en värld full av kontraster. En värld där vi är omgivna av skönhet, vänskap och värme. Men samtidigt en värld som präglas av konflikter, klimatförändringar och orättvisor. Vad har egentligen Bibeln att säga om livet i denna kontrastfyllda värld?

Med utgångspunkt i begreppet Guds rike gräver vi i det som är Guds vision för församlingen och världen. Vi beskriver de praktiska konsekvenserna av uppdraget att förvalta skapelsen och vi fördjupar vår förståelse av de centrala bibliska begreppen fred, rättvisa, barmhärtighet och försoning.

Vi lär oss också om kulturförståelse och tränar oss i att berätta evangeliet för andra människor.

Kristen i omvärlden

BibelOmvärlds andra betoning är förståelse av vår omvärld och våra möjligheter att påverka den i positiv riktning.

Vi studerar i tur och ordning stora teman som fattigdom, utveckling, global hälsa, klimat, konsumism, mänskliga rättigheter, feminism, migration, konflikt och ickevåld. I momentet ”Dokumentär” ser vi regelbundet på aktuella filmer och reportage som förmedlar information och skapar engagemang i olika frågor vi tar upp.

Rotad i Jesus

Det tredje ämnet i kursen handlar om att bli rotad och förankrad i Jesus och livet med Honom. Här bearbetar vi teman som vardagsliv, Gudsbild och självbild. Vi pratar om behovet av goda vanor och av vila. I det här ämnet läser vi också en fördjupningsbok efter eget val.

Resa till Mellanöstern med OM Sverige

Hösten 2024 gör BibelOmvärld en 9 dagars missionsfokuserad studieresa till Mellanöstern. Resan leds av erfarna missionärer från OM Sverige. På resan kommer du få möta en ny kultur och en verklighet som ger dig ett vidgat perspektiv på Jesus och världen. Du får möta aktiva missionärer som ger dig en inblick i sin vardag och hur arbetet för evangeliet ser ut där de arbetar.

Vill du veta mer om resan, ex. land, datum och så vidare, så hör av dig till någon av oss kursföreståndare. Vi har kontinuerlig kontakt med människor på plats, och kommer inte göra resor till länder eller platser som Sveriges UD avråder ifrån.

Kostnaden för resan blir ca 12 000 kr. Vi hjälper dig att söka stipendium för resan från Folke Bernadottes fond, vilket tidigare har gett deltagare ett bidrag på upp till 6000 kr. Vi kan inte lova detta stöd, men normalt sett brukar det gå bra.

Hanna, BibelOmvärld 2021

”BibelOmvärld har visat mig hur mycket Gud älskar och bryr sig om vår värld! Det har inspirerat och utrustat mig till att göra detsamma som kristen.”