Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT)

Församlingsledarakademin vid Akademi för ledarskap och teologi erbjuder en bred teologisk ledarutbildning som innefattar kurser inom bibelkunskap och bibelteologi, systematisk teologi och etik, kyrkohistoria, mission, religionshistoria och samtidskunskap, själavård, ledarskap, förkunnelse och undervisning, diakoni, församlingsliv mm. Det samlade navet genom hela utbildningen är yrkes- och ledarträning.

Högskola och folkhögskolor i samverkan

Utbildningen bedrivs som en fyra-årig eftergymnasial folkhögskoleutbildning med sju samverkande folkhögskolor (Dalkarlså, Hyllie Park, June, Kaggeholm, Liljeholmen, Mariannelund, Mullsjö) där det parallellt finns möjlighet att studera vid Örebro Teologiska Högskola i en akademisk teologisk utbildning. Ur kursdeltagarperspektiv kan detta ses som en sammanhållen utbildning som bygger på de olika förutsättningar som folkhögskolan respektive högskolan kan bidra med för en relevant yrkesträning. Huvudmännen är aktivt involverade i den gemensamma styrelse som ansvarar för utbildningens inriktning och upplägg.

Ledarträning i utbildningsförsamling

Församlingsledarakademin genomsyras av en inriktning på ledarträning i och för församlingar. Träningen bygger på en samverkan med utbildningsförsamlingar under hela utbildningen, där studenterna kan träna upp sin förmåga att reflektera teologiskt kring den levda tron. Där kan de även bedriva kontextuella studier och tränas i färdigheter genom en ständig dialog mellan teori och praktik. De församlingsteologiska studierna tar på detta sätt sin utgångspunkt i den praktiserade tron och vänder hela tiden tillbaka till handling. Den lärande processen fördjupas genom att kunskaper och erfarenheter prövas i konkreta ledaruppgifter. Det teologiska uppdraget kommer inte bara att handla om att beskriva och värdera teologiska ståndpunkter, utan minst lika mycket om att göra teologi, dvs. att skapa och forma teologiskt reflekterade handlingar. Yrkes- och ledarträningen påverkar därför alla delkurser genom hela utbildningen.

Besök ALT:s webbplats för en utförligare beskrivning och information.

Lördagskurser som folkhögskolekurs

ALT:s Lördagskurser riktar sig till dig som vill läsa teologi vid sidan av annan sysselsättning. Kurserna erbjuds som folkhögskolekurser av Mariannelunds folkhögskola och övriga samverkansskolor inom ALT. Kurserna är uppbyggda kring fyra lördagar där du som deltagare finns på plats vid ett av ALT:s studiecenter (Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå), eller Campus Örebro. Träffarna är schemalagda kl 10–16 och innehåller gemensam undervisning med övriga studiecenter via videokonferens och tid för samtal, övningar och reflektion på respektive studieort. Studietakten för kurserna ligger på kvartsfart, vilket innebär att studierna kan kombineras med arbete eller andra studier. Målet med kurserna är att fördjupa dina kunskaper och ge dig praktiska verktyg inom teologi. Kurserna kan också tentas av som högskolekurser motsvarande ett teologiskt basår. Detta innebär kompletterande läsning och inlämning av uppgifter. Mer information om detta ges för varje specifik kurs.

Under hösten 2024 kommer du kunna läsa följande lördagskurser:

  • LK41 Gamla testamentets böcker och budskap
  • LK46 Kyrka och mission i en global värld

>> Mer info och ansökan till lördagskurser gör du på ALT:s hemsida.