BibelLovsång

BibelLovsång är en kurs för dig som vill lägga en stabil grund för din kristna tro och samtidigt fördjupa din relation till lovsång och lovsångsledning. Kursen kombineras av ämnen där du får möjlighet att fördjupa dig i Bibeln, den kristna trons innehåll och den egna identiteten samtidigt som du också ägnar tid och reflektion i en fördjupning av lovsångens funktion och praktik. Kursen är för dig som har viss erfarenhet av lovsång och lovsångsledning men längtar efter att fördjupa dina kunskaper både teoretiskt och praktiskt.

Gamla testamentet

I ämnet Gamla Testamentet gör vi en historisk översikt samtidigt som vi samtalar om de frågor som dyker upp i mötet med texten; Gudsbilden är en central fråga. Betoningen i ämnet ligger på att förstå Gamla Testamentet i ljuset av Nya Testamentet.

Nya testamentet

I ämnet Nya Testamentet går vi grundligt igenom Matteusevangeliet, där vi söker viktiga lärdomar för det kristna livet. Vi fördjupar oss också i Filipperbrevet, ett kort och glädjefullt brev skrivet under Paulus fångenskapstid.

Lovsång

I ämnet Lovsång samtalar vi om vad lovsång och tillbedjan är och vad lovsången har för funktion. Vi pratar om hur lovsången är med och formar våra liv och reflekterar därför över vikten av en lovsångs teologiska innehåll. Vidare samtalar vi om lovsångsledarens roll och lär oss praktiska saker att tänka på när man leder lovsång. En del av lovsångsämnet innefattar också rep-tid där klassen tillsammans bildar ett lovsångsteam. Detta team är sedan med och leder lovsång vid ett par tillfällen och på ett par platser under terminen.

Observera att lovsångskursen inte är att jämföra med en musikutbildning med instrumentundervisning.

Den kristna tron

I ämnet Den kristna tron får du en systematisk genomgång av den kristna trons innehåll. Det ger dig en fast grund att stå på och en möjlighet att forma dina egna övertygelser utifrån Guds Ord.

Den inre människan

I ämnet Den inre människan samtalar vi om och bearbetar olika livsfrågor ur ett kristet perspektiv, till exempel människosyn, identitet och självbild. En av huvudfrågorna vi ställer oss är: Vad får oss att växa som människa i gemenskap med Gud och andra?

Axel, Mariannelunds folkhögskola 2020-2021

”På BibelLovsång fick jag upptäcka att lovsång är så mycket mer än bara ord och instrument. Jag har alltid älskat att lovsjunga men kursen hjälpte mig att se på det med nya ögon.”