BibelGaming

BibelGaming kombinerar studium av Bibeln med gaming och e-sport. Vi har skapat kursen för dig som vill växa som kristen mitt i den gamingvärld som du lever i. Tre dagar i veckan ägnar vi åt kursens bibeldel och två dagar till gamingdelen. Välkommen till en termin där du får levla upp, tillsammans med Gud och i en klass där vi supportar varandra.

Bibel och tro

I ämnet Gamla Testamentet gör vi en historisk översikt samtidigt som vi samtalar om de frågor som dyker upp i mötet med texten; Gudsbilden är en central fråga. Betoningen i ämnet ligger på att förstå Gamla Testamentet i ljuset av Nya Testamentet.

I Nya Testamentet går vi grundligt igenom Matteusevangeliet, där vi söker viktiga lärdomar för det kristna livet. Vi fördjupar oss också i Filipperbrevet, ett kort och glädjefullt brev skrivet under Paulus fångenskapstid.

I Den kristna tron får du en systematisk genomgång av den kristna trons innehåll. Det ger dig en fast grund att stå på och en möjlighet att forma dina egna övertygelser utifrån Guds Ord.

E-port och gaming

Kursens gamingdel innehåller såväl teoretiska som praktiska moment. Vi jobbar med spelanalys, och belyser hur teman som skapelse, ondska och hjältar skildras i spelvärlden och Bibeln. Vi pratar om digital etik och respekt, och reflekterar över moraliska frågeställningar kopplade till gamingkulturen. Vi har också lektioner om att sätta goda vanor, och att utvecklas i teamwork och ledarskap.

Ett tema som löper genom hela kursen är hur vi kan vara lärjungar och missionärer inom gamingvärlden. Du kommer tillsammans med andra få planera och genomföra LAN någonstans i landet. Som klass kommer ni också testa på att projektleda digitala event, turneringar och olika typer av livesändningar.

BibelGaming genomförs i samarbete med E-sportnätverket inom Sport for Life. Tack vare detta samarbete blir du också en del av ett större nätverk av människor som är intresserade av mötet mellan gaming och kristen tro. Under kursens gång kommer du få möta flera intressanta personer som kan peka på olika möjligheter att utvecklas vidare inom ditt intresse och med dina gåvor.