Ungdomsledarutbildning

I samverkan mellan Mariannelunds folkhögskola och Pingst Ung finns nu möjligheten att fortbilda sig genom vår Ungdomsledarutbildning. Kursen riktar sig till dig som arbetat några år i en församling med ungdomar. Här får du fördjupa dig i lärjungaskap och ledarskap, samtidigt som du fortsätter arbeta i församlingen.

Kursen har ett flexibelt distansupplägg med förinspelade föreläsningar, så att du som deltagare själv ska kunna planera studierna utifrån ditt liv och arbete. Vid sidan av föreläsningarna träffar du dina studiekamrater via webbträffar, och gör inlämningar och redovisningar digitalt.

I kursen medverkar teologer och pastorer/ungdomspastorer med stor erfarenhet av arbete med ungdomar. En stor del av lärandet får du även genom att dela erfarenheter med andra kursdeltagare som står i en liknande tjänst som du.

Kursen är på 25% och löper över 2×15 veckor. Vi följer inte läsåret utan studierna löper över lov och terminsuppehåll.

Innehåll

Termin 1: Lärjungaskap och ledarroll

Teologisk identitet
Identitet och kallelse
Gudsrelation och andlig mognad
Växa själv för att leda andra

Termin 2: Yrkesroll och samtidskompetens

Makt och inflytande
Förtroende och bekräftelse
Leda ledare