BibelSocial

BibelSocial är en bibeltermin för dig som vill växa som kristen och ta nya steg i efterföljelsen av Jesus. I kursen får du lägga en stabil grund i Bibeln och dessutom fördjupa dig i vad det innebär att möta människor med Guds kärlek och omsorg.

Nya och Gamla testamentet

Vi inleder våra studier i Gamla testamentet med en historisk översikt. Därifrån går vi vidare med fördjupande studier av 1-2 Samuelsboken, Psaltaren och profeterna. I Nya testamentet studerar vi Jesu liv och undervisning med utgångspunkt i Johannesevangeliet. Vi gör också ett grundligt studium av aposteln Paulus och hans brev. Genom att fördjupa oss i dessa bibelböcker försöker vi tillsammans upptäcka den röda tråden genom Bibeln och dess tillämpning i våra liv.

Själavård och människan

I den sociala kursen – själavård och människan – fördjupar vi vår förståelse av människan, och sporras till att bli medmänniskor att räkna med. Vi fördjupar vår kunskap om olika former av social utsatthet, och utvecklar vår förmåga att möta och hjälpa människor i skilda situationer. Vi gör en översiktlig studie av problemet med psykisk ohälsa. Vi bearbetar ämnen som själavård och samtalskonst. Och vi pratar om viktiga redskap för att orka som medmänniska.

Elina, BibelSocial 2020

”BibelSocial har lärt mig hur man i vardagen kan älska sin nästa, sina medmänniskor, med ord och handling.”