Våra kurser

Våra kurser

Allmän kurs kan ge dig behörigheter och stärka din konkurrenskraft för vidare studier.

Läs mer om kursen

BibelFölja är en bred bibeltermin där du väljer en av två profiler: Lärjunge eller Social.

Läs mer om kursen

BibelOmvärld är en terminskurs som kombinerar studium av Bibelns budskap om tro och liv med drömmen om en bättre värld.

Läs mer om kursen

BibelTjänst är för dig som vill växa som ledare i Guds rike.

Läs mer om kursen

BibelVäxa är en kurs för dig som vill lägga en stabil grund för ditt kristna liv. Du väljer antingen profilen Lärjunge eller Lovsång.

Läs mer om kursen

BibelÄventyr kombinerar studium av Bibeln och det kristna livet med friluftsliv.

Läs mer om kursen

BibelÄventyr 2 är en fortsättningskurs för dig som inte kan få nog av äventyr!

Läs mer om kursen