Teamträningsskolan

Teamträningsskolan (TTS) riktar sig till dig som vill ha en kvalitativ utbildning och ledarträning för tjänst i Guds rike. På TTS kombinerar du teoretiska studier med praktiskt lärande i församlingsmiljö där du får utvecklas som människa, utmanas i din tro och utrustas med de verktyg du behöver för att tjäna Gud.

De teoretiska studierna sker dels genom webblektioner på plats i församlingsmiljön, men även vid särskilda kursveckor (3-4 dagar/månad) där du möter övriga kursdeltagare som finns på andra ställen. Utöver undervisning består studierna bl.a. av litteraturstudier, praktiska uppgifter och rapporter. Studierna löper i tre spår över året: Teologi, Ledarskap och Personlig utveckling. Dessutom har du mycket tid att lära dig genom att praktiskt finnas med i församlingsarbetet.

En utbildning – flera regioner

Teamträningsskolan leds av en nationell ledarstab utfördelad över fyra regioner. Tillsammans ansvarar ledarstaben för det gemensamma kursupplägget samt kontakten med teamare, handledare, pastorer och deras utbildningsförsamlingar. Mariannelunds folkhögskola ansvarar från och med läsåret 2024/25 för TTS region syd.

I Teamträningsskolan region syd har du ditt teamår i en av församlingarna i södra Sverige och är en del av den regionala klassen med teamare i vår region. Den regionala klassen är den du kommer träffa oftast på regionala kursveckor i någon av praktikförsamlingarna i regionen. Dessutom har vi några kursveckor där vi samlas från alla regioner till nationella kursveckor.

Mer info och ansökan

För ansökan och mer information, besök Teamträningsskolans hemsida.