Här ansöker du till våra kurser

[]
1 Step 1
Personuppgifter

Personuppgifter

Kursstart

Kursstart

När önskar du påbörja dina studier?

Tidigare utbildning

Grundskola
Gymnasium
År på gymnasiet
Folkhögskola
Annan utbildning
Praktik och anställning

Praktik och anställning

Boende och mat

Boende och mat

Önskar du bo på skolans internat?Skolan har 59 platser i enkelrum och 24 platser i dubbelrum. Vi gör vad vi kan för att tillgodose ditt önskemål. Om vi ändå behöver placera dig i en annan rumstyp så kommer vi kontakta dig.
Hälsouppgifter

Hälsouppgifter

Dessa uppgifter är till för att det ska bli ett bra samarbete mellan dig och skolan.

Övriga upplysningar

Övriga upplysningar

Referenser

Vi önskar två referenser. Det kan vara en kollega, lärare, handledare eller föreningskontakt, men inte någon i familjen eller släkten.
Referens 1
Referens 2
Betyg och intyg

Betyg och intyg

Här bifogar du betyg från tidigare utbildningar och ev. anställningar.

Betyg
Försäkran

Trivselregler

Jag har tagit del av informationen om Mariannelunds folkhögskola, och jag är villig att följa skolans trivselregler och drogpolicy.

Godkänner trivselregler och drogpolicy

Registrering av uppgifter

Jag har tagit del av information om registrering av personuppgifter, och jag samtycker till att Mariannelunds folkhögskola registrerar de personuppgifter jag lämnat.

Godkänner registrering
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
[[[["field131","contains","Lovs\u00e5ng"],["field132","contains","Lovs\u00e5ng"],["field134","contains","Lovs\u00e5ng"],["field135","contains","Lovs\u00e5ng"],["field139","contains","Lovs\u00e5ng"],["field140","contains","Lovs\u00e5ng"]],[["show_fields","field141,field113,field144,field145,field146"]],"or"]]
1 Step 1
Personuppgifter

Personuppgifter

Kursval

Kursval

Om du är intresserad av mer än en kurs den termin du söker kan du fylla i ett andrahandsval. Om ditt förstahandsval för respektive termin inte kan bli tillgodosett blir du kontaktad av oss.

Vårterminen 2023
Höstterminen 2023
Vårterminen 2024

Särskilda frågor: Lovsångsprofilen


Eftersom ett av dina kursval inkluderar Lovsångsprofilen i BibelVäxa ber vi dig att också svara på följande frågor.

Tidigare utbildning

Grundskola
Gymnasium
År på gymnasiet
Folkhögskola
Annan utbildning
Medlemskap

Medlemskap

Praktik och anställning

Praktik och anställning

Boende

Boende och mat

Önskar du bo på skolans internat?Skolan har 59 platser i enkelrum och 24 platser i dubbelrum. Vi gör vad vi kan för att tillgodose ditt önskemål. Om vi ändå behöver placera dig i en annan rumstyp så kommer vi kontakta dig.
Hälsouppgifter

Hälsouppgifter

Dessa uppgifter är till för att det ska bli ett bra samarbete mellan dig och skolan.

Övriga upplysningar

Övriga upplysningar

Referenser

Vi önskar två referenser, i händelse att vi behöver veta mer om dig. Det kan vara en kollega, lärare, handledare, ledare, föreningskontakt eller liknande. Det ska dock inte vara någon i familjen eller släkten, och inte samma person som skriver din rekommendation.

Referens 1
Referens 2
Betyg och intyg

Betyg och intyg

Här bifogar du betyg från tidigare utbildningar och ev. anställningar.

Betyg
Försäkran

Trivselregler

Jag har tagit del av informationen om Mariannelunds folkhögskola, och jag är villig att följa skolans trivselregler och drogpolicy.

Godkänner trivselregler och drogpolicy

Rekommendation

Jag tillfrågar någon som känner mig (annan än anhörig) att skicka en rekommendation för min antagning. Rekommendationen kan fyllas i digitalt på denna sida eller via pappersblankett. Obs! Vi behandlar din ansökan först när vi fått en rekommendation.

Tillfrågar någon för rekommendation.

Registrering av uppgifter

Jag har tagit del av information om registrering av personuppgifter, och jag samtycker till att Mariannelunds folkhögskola registrerar de personuppgifter jag lämnat. 

Godkänner registrering
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
[[[["field31","contains","Ja"]],[["show_fields","field34,field33"]],"and"]]
1 Step 1
Sökande

Sökande

Relation till den sökande

Relation till den sökande

Din bild av den sökande

Din bild av den sökande

Frågor om BibelLovsång

Särskilda frågor för BibelLovsång

Har den sökande sökt kursen BibelLovsång?I så fall vill vi ställa några särskilda frågor...

Förutom teoretiska lektioner innehåller kursen BibelLovsång moment av lovsångsledning samt regelbundna rep-övningar tillsammans med klassen. För att detta ska kunna fungera behöver kursdeltagarna ha någon sorts erfarenhet av att spela/sjunga och att göra det i grupp/team/ensemble. Beskriv din bild av den sökandes tidigare erfarenhet på detta område samt hur du tror den sökande kan fungera i den uppgiften.

Rekommendation

Rekommendation

Rekommenderar den sökandeKan du rekommendera att den sökande antas till den sökta kursen?
Dina personuppgifter

Dina personuppgifter

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
[]
1 Step 1
Personuppgifter

Personuppgifter

Vilket läsår vill du studera?

Utbildningsbakgrund

Grundskola

Gymnasium

Högskola/universitet

Församlingstillhörighet

Församlingstillhörighet

Anställd i församlingen
Övrigt

Övrigt

Registrering av uppgifter

Jag har tagit del av information om registrering av personuppgifter, och jag samtycker till att Mariannelunds folkhögskola registrerar de personuppgifter jag lämnat.

Godkänner registrering
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
[]
1 Step 1
Personuppgifter

Personuppgifter

Vilken termin vill du studera?

Utbildningsbakgrund

Som folkhögskola är vi skyldiga att inhämta och rapportera utbildningsbakgrund bland våra deltagare. Dessa uppgifter ligger inte till grund för antagning.

Grundskola

Gymnasium

Högskola/Universitet

Församlingstillhörighet

Församlingstillhörighet

Anställd i församlingen
Övrigt

Övrigt

Registrering av uppgifter

Jag har tagit del av information om registrering av personuppgifter, och jag samtycker till att Mariannelunds folkhögskola registrerar de personuppgifter jag lämnat.

Godkänner registrering
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
[]
1 Step 1
Personuppgifter

Personuppgifter

Kursstart

Termin

Jag söker till följande termin
Placering av verksamhetsintegrerade utbildningsmomentet

Placering av verksamhetsintegrerade utbildningsmomentet

Tidigare utbildning

Grundskola
Gymnasium
År på gymnasiet
Folkhögskola
Annan utbildning
Praktik och anställning

Praktik och anställning

Boende och mat

Boende och mat

Vi kan för närvarande inte erbjuda boende på vårt internat för hela terminen. Däremot kan möjligheten finnas att hyra ett övernattningsrum på skolan under teoriveckorna.

Är du intresserad av att hyra övernattningsrum under teoriveckorna?

Hälsouppgifter

Hälsouppgifter
Bil och körkort

Körkort och bil

För att kunna planera praktikplatser är det bra för oss att veta om du har körkort respektive bil.

Har du körkort?
Har du tillgång till bil under utbildningen?
Övriga upplysningar

Övriga upplysningar

Referenser

Vi önskar två referenser, i händelse att vi behöver veta mer om dig. Det kan vara en kollega, lärare, handledare eller föreningskontakt, men inte någon i familjen eller släkten.

Referens 1
Referens 2
Betyg och intyg

Betyg och intyg

Här bifogar du betyg från tidigare utbildningar och ev. anställningar.

Betyg
Försäkran

Trivselregler

Jag har tagit del av informationen om Mariannelunds folkhögskola, och jag är villig att följa skolans trivselregler och drogpolicy.

Godkänner trivselregler och drogpolicy

Registrering av uppgifter

Jag har tagit del av information om registrering av personuppgifter, och jag samtycker till att Mariannelunds folkhögskola registrerar de personuppgifter jag lämnat.

Godkänner registrering
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Antagningsvillkor

  • Antagning sker fortlöpande fram till kursstart
  • För samtliga kurser är lägsta ålder för antagning 18 år

Vill du hellre ansöka med blankett?

Om du inte vill ansöka via nätet kan du istället ladda ned och skriva ut följande ansökningsblanketter. Du skickar dem sedan per post till skolan.