BibelVäxa

BibelVäxa är en terminskurs för dig som vill lägga en stabil grund för ditt kristna liv och få det att fungera i vardagen. I ett kursupplägg med kompletterande ämnen får du möjlighet både att växa i kunskap om Bibeln och tron men också bearbeta vad det är att vara människa och en lärjunge i vår tid.

Gamla testamentet

I ämnet Gamla Testamentet gör vi en historisk översikt samtidigt som vi samtalar om de frågor som dyker upp i mötet med texten; Gudsbilden är en central fråga. Betoningen i ämnet ligger på att förstå Gamla Testamentet i ljuset av Nya Testamentet.

Nya testamentet

I ämnet Nya Testamentet går vi grundligt igenom Matteusevangeliet, där vi söker viktiga lärdomar för det kristna livet. Vi fördjupar oss också i Filipperbrevet, ett kort och glädjefullt brev skrivet under Paulus fångenskapstid.

Växa i Kristus

I Växa i Kristus fördjupar vi oss i olika aspekter av lärjungaskapet till Jesus. Vi utforskar temat Guds vilja, och försöker förstå hur Guds ledning för vardagen kan se ut. Vi pratar om relationer och gemenskap. Vi gör ett djupare studium av Andens gåvor, och försöker reda ut hur Gud har utrustat oss med personlighet, gåvor och drivkrafter. Vi tränger också ner i frågan vad som bör känneteckna en kristen livsstil när det gäller aktuella moraliska ställningstaganden.

Den kristna tron

I ämnet Den kristna tron får du en systematisk genomgång av den kristna trons innehåll. Det ger dig en fast grund att stå på och en möjlighet att forma dina egna övertygelser utifrån Guds Ord.

Den inre människan

I ämnet Den inre människan samtalar vi om och bearbetar olika livsfrågor ur ett kristet perspektiv, till exempel människosyn, identitet och självbild. En av huvudfrågorna vi ställer oss är: Vad får oss att växa som människa i gemenskap med Gud och andra?

Alice, BibelVäxa 2020

”På BibelVäxa har jag vuxit så mycket, både i mig själv och i min relation till Gud. En perfekt kurs där man får utmana sig själv.”