BibelTjänst

BibelTjänst är för dig som längtar efter att få komma i funktion i Guds rike, vare sig det gäller i Sverige eller utomlands, församlingstjänst eller ideellt engagemang. Genom möten med människor i kursens praktiska delar samt fördjupade studier i Bibeln får vi en förståelse för hur evangeliet har relevans för vår tid. Kursen har fyra huvudområden: Församling, Ledarskap, Mission samt Ordet och Anden.

Församling

I kursmomentet Församlingen jobbar vi med församlingens identitet, organisation och uppdrag. Med utgångspunkt i Bibeln, historien och erfarenheten reflekterar vi över vad församlingen varit, är och kan vara. Vi ägnar en särskild delkurs åt svensk väckelsehistoria, för att lära känna våra egna kyrkliga rötter. Vi blickar också framåt och frågar oss hur vi planterar nya församlingar och hur vi förnyar de redan etablerade.

Bibel

I BibelTjänst gör vi fördjupande studier i Romarbrevet och Uppenbarelseboken. Vi lär oss mer om bibelstudiemetodik och tolkningsprinciper, vilket vi tillämpar i ett eget exegetiskt arbete i 1 Korintierbrevet.

Ledarskap

Alla människor är ledare. Med Jesus som förebild undersöker vi vad ett bra ledarskap innebär. Vi får praktiska verktyg för att skapa och fullfölja visioner, leda grupper och hålla en sund balans som ledare.

Vi jobbar också med ledarens kommunikation och retorik, och skärper vår förmåga att tala så att andra vill lyssna och följa. Vi lär oss även hur man förbereder och framför en predikan.

Evangelisation och mission

Vi ställer oss frågan hur vi kan förmedla evangeliet på bästa sätt till människor i vår egen och annan kultur. Vi får i kursen möta personer med erfarenhet av församlingstjänst och missionsarbete i andra delar av världen. Vi definierar också församlingens sociala uppdrag.

Mot slutet av terminen gör vi också en veckas missionsresa till Birzai i Litauen.

Edvin, BibelTjänst 2021

”Tack vare BibelTjänst vågar jag nu ta mig an uppgifter som jag aldrig tidigare trodde att ja skulle våga.”