Kostnader

Undervisningen på folkhögskola är kostnadsfri, men du betalar för kursmaterial och eventuella studieresor. Du som bor på skolan betalar för boende och mat, och du som inte bor på skolan betalar istället en mindre avgift för fika.

Kursrelaterade kostnader

Kostnaden för läroböcker och annat kursmaterial varierar mellan de olika kurserna, 800-2000 kr/termin. I detta belopp ingår också en elevförsäkring. Kostnader för längre studieresor tillkommer.

Kostnader för dig som bor på skolan

Kostnaden (läsåret 2024-2025) för mat och logi är för enkelrum 6.150 kr och för dubbelrum 5.450 kr för en fyraveckorsperiod.

I den summan ingår mat sju dagar i veckan. Från måndag till fredag serveras frukost, lunch, kvällsmat, fm- och em-fika. Lördag och söndag serveras frukost och lunch. Avdrag för matkostnader görs för lovveckor.

Kostnader för dig som inte bor på skolan

Kursdeltagare som inte bor på skolan betalar 1.800 kr/termin för fika och vissa gemensamma arrangemang.

CSN & studiestöd

Studerar du på folkhögskola kan du få studiestöd. Hur mycket du kan få beror bland annat på din ålder. Har du fyllt 20 år kan du söka studiemedel och om du är under 20 år kan du få studiehjälp.

Du som är under 20 år – studiehjälp

Till och med vårterminen det år man fyller 20 kan man få studiehjälp. Det innebär att man får ett bidrag till levnadsomkostnaderna under studietiden. Däremot får man inget studielån. För exakta regler och belopp läs mer om studiehjälp här.

Du som fyllt 20 år – studiemedel

Fr o m hösten det år man fyller 20 år kan man få studiemedel dvs. studielån och studiebidrag. I vissa fall kan man få en högre bidragsdel men då sänks i gengäld lånedelen. Man kan få tilläggsbidrag om man har barn, tilläggslån om man har arbetat tidigare och merkostnadslån om man har höga kostnader. Här kan du läsa mer om studiemedel.

Ansökan om studiestöd och studiemedel

Är du under 20 år behöver du inte ansöka om studiestöd. Anmälan görs av skolan. Inackorderingstillägg söks hos CSN, blankett kommer från skolan. Studiemedel ska däremot sökas. Det gör du via CSN:s hemsida.