Kostnader och studiemedel

Kursrelaterat

Själva undervisningen är kostnadsfri. Kostnaden för läroböcker och annat kursmaterial varierar mellan de olika kurserna, 800-2000 kr/termin. I detta belopp ingår också en elevförsäkring. Kostnader för längre studieresor tillkommer.

Mat och logi

Kostnaden för mat och logi är för enkelrum 4.940 kr och för dubbelrum 4.440 kr för en fyraveckorsperiod.

I den summan ingår mat sju dagar i veckan. Från måndag till fredag serveras frukost, lunch, kvällsmat, fm- och em-fika. Lördag och söndag serveras frukost och lunch. Avdrag för matkostnader görs för lovveckor.

Externatavgift

Kursdeltagare som inte bor på skolan betalar 1.200 kr/termin för vissa gemensamma arrangemang, tillgång till fritidslokaler och fika.

Studiemedel från CSN

Alla kurser på Mariannelunds folkhögskola ger dig rätt att ansöka om studiestöd från CSN. Läs mer på CSN:s webbplats.