Huvudman

Huvudman är Stiftelsen Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet (PSK). Utifrån en kristen värdegrund vill vi stimulera till samhällsengagemang och personlig utveckling. Mariannelunds folkhögskola är öppen för alla och vi vill aktivt ta ställning för demokrati och mångfald. Vi ser ständigt att när människor med olika social och kulturell bakgrund möts, växer vi som människor.

Mariannelunds folkhögskola är en av fem folkhögskolor med Pingströrelsen som huvudman. De övriga är JuneKaggeholm, Umeå och Vinga.