Sex kursdeltagare på vandring med packade ryggsäckar på ryggen.