Alla skoldagar börjar med gemensam morgonsamling i aulan kl 8.20 efter frukost i matsalen. Det normala schemat bygger sedan på 80-minuterspass med pauser på förmiddag och eftermiddag samt för lunch kl 11.50. Hur länge studierna pågår på eftermiddagen kan variera, men sällan längre än till kl 16. Därefter äter vi middag i matsalen.

På kvällarna ligger tillvalsgrupper och olika frivilliga samlingar. På fredagarna slutar vi vid lunch. Mat serveras även under helgerna.