Fem kursdeltagare sitter på en brygga och doppar fötterna.