Trivselregler

Trivselregler för alla deltagare

Mariannelunds folkhögskola utgör en arbetsgemenskap, där vi vill utvecklas i kunskapen om oss själva, vår tro, våra medmänniskor och vår omvärld. För att denna gemenskap ska fungera har vi kommit överens om följande trivselregler:

1.     Varje kursdeltagare tar själv ansvar för sina studier. Detta sker genom att man är närvarande vid lektionerna och aktivt deltar i undervisningen samt fullföljer arbetsuppgifter och projektarbeten.

2.    Det är viktigt med arbetsro i lektionssalarna. Under lektionstid får mobilen och datorn endast användas i utbildningssyfte. Mobilen ska vara på vibrationslöst och ljudlöst. Akuta samtal och sms sker utanför klassrummet. Störande musik i aulan eller matsalen undviks under lektionstid.

3.    På skolan laddar vi aldrig ned eller sprider bilder, animationer, texter, ljud eller programvara som kan väcka anstöt hos andra.

4.    Varje kursdeltagare tar ansvar för ordningen på skolan. Varje klass håller ordning i sitt eget klassrum. Vi är aktsamma om vår skola och anmäler eventuella skador till vaktmästaren.

5.    Vi verkar för en drogfri miljö. Bruk av alkohol och narkotika accepteras inte på skolan. Ingen rökning får ske på skolans område. Snusare ska visa hänsyn.

Trivselregler för internatet

6.    Alla på internatet har behov av arbetsro och vila. På internatet ska det vara lugnt och tyst kl. 22-7 söndag kväll till fredag morgon och kl. 24-8.30 fredag kväll till söndag morgon. Under den tiden använder vi inte gymmet och spelar inte biljard på internatet. Vi har låg ljudnivå på rummen och i köken och vi dämpar musik och TV.

7.     Varje kursdeltagare tar ansvar för ordningen på internatet. Det är självklart att man diskar, plockar undan och ställer i ordning efter sig och detta gäller även i Lönneberga-köket. I tvättstugan respekterar man tiderna och plockar undan kläderna efter sig. Varje boende på internatet ansvarar också för att hålla sitt eget rum rent och snyggt.

8.    Det är viktigt att respektera varandras privata rum. Vi avstår därför från att gå in i andras rum utan att den är där eller gett sitt godkännande.

9.    Inga husdjur får förekomma på internatet.

10. Varje kursdeltagare är en resurs för skolan, även när det gäller att hålla skolan trivsam. Deltagare som bor på internatet förväntas delta i veckostädning i sitt boende samt diska efter middag vid ett antal tillfällen.

Antagna av kursrådet 2023-11-29