BibelVäxa

BibelVäxa är en terminskurs för dig som vill lägga en stabil grund för ditt kristna liv och få det att fungera i vardagen. I ett kursupplägg med kompletterande ämnen får du möjlighet både att växa i kunskap om Bibeln och tron men också bearbeta vad det är att vara människa och en lärjunge i vår tid.

Gamla testamentet

I ämnet Gamla Testamentet gör vi en historisk översikt samtidigt som vi samtalar om de frågor som dyker upp i mötet med texten; Gudsbilden är en central fråga. Betoningen i ämnet ligger på att förstå Gamla Testamentet i ljuset av Nya Testamentet.

Nya testamentet

I ämnet Nya Testamentet går vi grundligt igenom Markusevangeliet, där vi söker viktiga lärdomar för det kristna livet. Genom Första Petrusbrevet studerar vi den kristnes identitet, vilket liv vi är tänkta att leva och vilket hopp som väntar oss.

Den kristna tron

I ämnet Den kristna tron får du en systematisk genomgång av den kristna trons innehåll. Det ger dig en fast grund att stå på och en möjlighet att forma dina egna övertygelser utifrån Guds Ord.

Den inre människan

I ämnet Den inre människan samtalar vi om och bearbetar olika livsfrågor ur ett kristet perspektiv, till exempel människosyn, identitet och självbild. En av huvudfrågorna vi ställer oss är: Vad får oss att växa som människa i gemenskap med Gud och andra?

Välj en av kursens två profiler

Under 1-2 dagar i veckan är klassen uppdelad i två olika profilgrupper. När du ansöker till kursen väljer du också en av nedanstående två profiler.

Lärjunge

I profilen Lärjunge fördjupar vi oss i olika aspekter av lärjungaskapet till Jesus. Vi utforskar temat Guds vilja, och försöker förstå hur Guds ledning för vardagen kan se ut. Vi pratar om relationer och gemenskap. Vi gör ett djupare studium av Andens gåvor, och försöker reda ut hur Gud har utrustat oss med personlighet, gåvor och drivkrafter. Vi tränger också ner i frågan vad som bör känneteckna en kristen livsstil när det gäller aktuella moraliska ställningstaganden.

Lovsång

I profilen Lovsång fördjupar vi oss i ett av de kristna uttryckssätten för tillbedjan: nämligen lovsång. Vi kollar på vad Bibeln lär om lovsång, bön och tillbedjan, varför vi sjunger lovsång och vad det har för funktion. Vi funderar också på hur lovsången kan vara med och forma våra liv. Vi talar om lovsångsledarskap och lär oss en del praktiska saker att tänka på när man leder lovsång. I profilen praktiserar vi också det vi lär oss genom att vi under några helger betjänar församlingar med lovsångsledning.

Alice, BibelVäxa 2020

”På BibelVäxa har jag vuxit så mycket, både i mig själv och i min relation till Gud. En perfekt kurs där man får utmana sig själv.”