På skolan i Mariannelund studerar ca 120 kursdeltagare och personalkåren består av ca 25 personer. Därtill finns omkring 100 deltagare i våra externa kurser på andra orter.