Skolan har en idrottsförening, Fif (Folkhögskolans idrottsförening), som kursdeltagarna själva väljer representanter till från klasserna och själva tar ansvar för. Fif ordnar regelbundet olika aktiviteter, bla a turneringar i olika sporter. Fif ansvarar också för flera av de tider som finns tillgängliga under veckan i den sporthall som ligger i direkt anslutning till folkhögskolan.