Shalom teambibelskola (Oskarshamn)

Shalom teambibelsskola är en praktisk teambibelskola där du får fördjupa dig i din tro och samtidigt använda dina intresse för Guds rike. Under ett år på teambibelskolan blir du utrustad med bibelundervisning, ledarskap och livskunskap några dagar i veckan. Du får en röd tråd genom gamla och nya testamentet.

Skolan finns i Oskarshamn och drivs av Mariannelunds folkhögskola i samarbete med Shalom Mission. Det innebär att du inte bara kommer till en lärjungaskola, du hamnar mitt i en missionsorganisation och din praktiska träning sker på missionsfältet. Det finns fyra olika team och du väljer team efter ditt intresse. Du kan välja mellan följande team:

Båtteam: I det här teamet får du lära dig att segla och hjälpa till med allt som behövs på ett missionsfartyg. Du får delta i evangelisation, samt möta ungdomar som är på läger ombord och öva dig i ledarskap.

Kreativat team: Här har du möjlighet att utvecklas i ditt  intresse och få verktyg för hur du kan använda det kreativa i tillbedjan och evangelisation. I det här teamet jobbar vi med olika projekt exempelvis film – och tv- produktion, musikal, dans och drama reach out.

Församlingsteam: I detta team kan du  praktisera i din egen eller någon annan församling samtidigt som du är på skolan vissa dagar och får undervisning i Bibel och ledarskap. Det här teamet ger dig möjlighet att formas som ledare i en miljö med bra förebilder som kan vägleda och coacha dig.

Fältteam: I fältteamet är du kyrkans utsträckta hand till staden. Du får möta skolungdomar och leda olika sociala projekt för att stötta dem i sin vardag. Vi har genomfört projekt med ungdomarna inom musik, bilverkstad, bakning, ridning och idrott m.m.

Läs mer om Shalom teambibelsskola på shalommission.se