Predika

– en fortbildningskurs för att växa, fördjupas och utvecklas som predikant

Något av det mest centrala man gör som pastor är att predika. Detta fantastiska att i församlingens mitt få förmedla ett ord från Herren. Erfarenheten av att predika och märka att det blir ett tilltal och människor blir berörda på djupet, det är bland det starkaste man kan vara med om. Mötet mellan Ordet, Anden och församlingen är det mest utmärkande för pingstförkunnelse.

Även om vi vet att det är Andens verk som ytterst förvandlar en människas liv, så kan även vi som förmedlare slipas i detta. Oavsett hur länge du varit predikant så kan du utvecklas.

Kursen handlar om

  • att hitta former för förberedelse som gör att man vecka efter vecka kan ha något fräscht, substantiellt och meningsfullt att förmedla.
  • framförande, kroppsspråk, röstläge, illustrationer, bilder och närvaro.
  • olika former av upplägg för predikan. Att utlägga texter, följa teman, predika från olika typer av Bibelböcker
  • att nå olika grupper, nya i tron, barn & unga, nyfikna på tron och de som varit med länge och behöver utmanas

Kursens upplägg

Formen för utbildningen är en kvartsfartskurs på 15 veckor på distans. Bärande i kursen är kollegiehandledning. De bästa lärarna är de som själva är predikanter. Kursen bygger på att man som deltagare hjälper varandra att bli bättre. Det är en modell där man utifrån ett upplägg jobbar tillsammans i grupp för att var och en skall utvecklas i sitt lokala sammanhang. Det innebär läsning, uppgifter och gemensam bearbetning. Processen stöds av föreläsningar med teman från predikans utformning och framförande. Planen är att forma ett upplägg för en fortbildning som är en del alla pingstpredikanters livslånga lärande.

Föreläsare

Kursens föreläsningar kommer att hållas av Anne-Jorid Ahgnell, Lena Pommer, Åsa Molin, Joel MacInnes, Pontus Tunhav, Samuel Klintefelt och Johannes Magnusson.

Svensk predikant som står i talarstol.

”Kursen i predikan har hjälpt mig att ta nästa steg som förkunnare.”

Jonas Vestlund, församlingsledare i Pingst Arvika