Gula paviljongen, Linköping

I Folkets park i Linköping ligger Gula paviljongen, där Mariannelunds folkhögskola anordnar ettåriga kurser för deltagare som har svenska som andraspråk.

Mer information kan du läsa på gulapaviljongen.nu.