Care of Folkbildningen

Genom samarbete med Europeiska socialfonden genomför Mariannelunds folkhögskola via Folkbildningsrådet en kurs riktade till ukrainare. Kursen som är på heltid har följande målsättning/inriktning:

  • Att fler arbetslösa kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv får ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och övergå till arbete eller utbildning alternativt förflyttar sig närmare arbetsmarknaden genom ökade förutsättningar att söka arbete eller utbildning.
  • Att en ökande andel kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv får ett arbete
  • Att deltagare ur målgruppen genomför, påbörjar eller tar steg närmare utbildning
  • Att upplevelsen av social delaktighet ökar hos målgruppen
  • Att deltagare i projekten har gjort stegförflyttning mot egen försörjning

Kursen innehåller delar som Kartläggande samtal, Arbetsmarknadsaktiviteter, Språkutbildning, Sociala insatser och sker även i samverkan med kommun och region.

Detaljerad kursbeskrivning

Kursbeskrivning för Care of Folkbildningen