Bibel för daglediga

Bibel för daglediga är en terminskurs för dig som vill avsätta en dag i veckan för att fördjupa dina kunskaper i Bibeln. Tillsammans med lärare och övriga kursdeltagare får du möjlighet att studera och reflektera över den kristna tron och Bibelns innehåll utifrån olika infallsvinklar.

Teman för kursen blir bland annat Livet speglat i Psaltaren och Nycklar till Johannesevangeliet.

Huvudlärare i kursen är Otto Rimås, mångårig bibellärare på Mariannelunds folkhögskola.

Schema

09.00-10.00 Lektion
10.00 -10.30 FIKA
10.30-12.00  Lektion
12.00-12.45  LUNCH
12.45-14.15   Lektion

Fika och gemenskap

En viktig del av kursen är möjligheten att få dela gemenskap med andra. Varje kursdag inkluderar förmiddagsfika som skolan bjuder på. Du som önskar kan också äta lunch i skolans matsal och för detta betalar du 70 kr.