I din ansökan har du lämnat en del personliga uppgifter om dig själv. För att Mariannelunds folkhögskola ska kunna behandla din ansökan på bästa sätt, behöver vi ditt tillstånd att registrera uppgifterna i vårt register. För att vi som folkhögskola skall kunna bedriva utbildning via statsbidrag och för att vi ska erbjuda dig en utbildning som är personligt utformad efter dig och dina behov behöver vi behandla vissa uppgifter om dig som person.

Vi registrerar:

 • Namn, personnummer, telefonnummer och adress.
 • Namn och telefonnummer till närmast anhörig
 • Län där du är folkbokförd.
 • Kön och födelseland. (Folkbildningens uppdrag är bland annat att utjämna utbildningsklyftor i samhället och folkhögskolorna behöver därför lämna statistikunderlag till Folkbildningsrådet med information och tex kön och härkomst).
 • Önskemål om boende på internat.
 • Önskemål om specialkost pga allergier/ intoleranser mm.

Uppgifter som rör dig som deltagare förvaras under säkra former och lämnas endast vidare till nedanstående instanser:

 • CSN gällande antagning, studieförsäkran och eventuella studieavbrott
 • Försäkringskassan för deltagare som behöver påvisa deltagande i studier
 • Folkbildningsrådet (bidragsgivande myndighet)
 • Deltagarens hemlandsting/region (för erhållande av bidrag)
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (för erhållande av bidrag).
 • SCB Statistiska Central Byrån (Statistikuppgifter)

Om du har skyddad identitet kommer dina uppgifter att sparas i en separat, egen sida/tabell i databasen. Den sidan har en säker inloggning och hantering.