Lärare samtalar med tre kursdeltagare i klassrummet.