Rekommendationsblankett, BibelLovsång 2023-2024 (pdf)