Höstterminen börjar måndagen den 26 augusti kl 10.00 i folkhögskolans aula.