Under många år har BibelOmvärld, som är en av skolans bibelterminer, gjort studieresor till Israel/Palestina. Hösten 2023 fick resan ställas in med mycket kort varsel på grund av Hamas attack och det efterföljande kriget. Eftersom kriget ännu pågår och framtidsutsikterna fortfarande är mycket osäkra har vi därför beslutat att tillsvidare pausa våra resor till det heliga landet.

Jonatan Remdahl och Emil Jonzon, kursföreståndare för BibelOmvärld

– Det är naturligtvis jättetråkigt att vi inte kan göra den här resan, men framförallt känner vi ju en stor sorg för de människor som är direkt drabbade av konflikten. Vi har genom åren fått många fina kontakter bland både Israeler och Palestinier, och vi kan bara ana en del av det svåra de just nu går igenom, säger Jonatan Remdahl, kursföreståndare för BibelOmvärld.

Ny resa planerad till hösten 2024

Till hösten 2024 reser BibelOmvärld istället till ett annat land i Mellanöstern. Resan leds av erfarna missionärer från organisationen OM Sverige. Vi kommer att få möta den arabiska kulturen och få ett vidgat perspektiv på Jesus och omvärlden. På plats möter vi aktiva missionärer som ger oss en inblick i sin vardag och hur arbetet för evangeliet ser ut där de arbetar.

– Det känns fantastiskt roligt att vi återigen kan resa med BibelOmvärld. Tack vare samarbetet med OM så kan vi göra en väldigt relevant resa som verkligen passar helt rätt i kursen BibelOmvärld, säger kursföreståndare Emil Jonzon.

Hanna Björklund,
BibelOmvärld ht23

Deltagare fick uppleva mycket

En deltagare som gick BibelOmvärld under hösten 2023 var Hanna Björklund från Falun. Mot slutet av terminen bestämde sig Hanna tillsammans med ett par andra klasskompisar för att följa med på en av OM:s teamresor till Mellanöstern.

– På resan till Mellanöstern fick vi uppleva och se väldigt mycket. Vi fick möta människor och se många olika projekt. Vi fick en inblick hur mission fungerar i en annorlunda kultur och fick känna på Guds kärlek som finns för alla människor i världens alla hörn. Det var otroligt lärorikt och ögonöppnande. För oss blev det en perfekt fortsättning på BibelOmvärld, så det känns kul att en liknande resa nu blir en del av kursen till hösten!

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om BibelOmvärld och den planerade resan? Kolla in kurssidan för BibelOmvärld.