Ja, det är sant! Hösten 2024 startar Mariannelunds folkhögskola en ny terminskurs där du får kombinera bibelskola med ditt intresse för gaming och e-sport. Kursen är ett samarbete med Sport for Life, som under flera år har arbetat med att vara en positiv kraft för de som möts online.

En detaljerad kursbeskrivning kommer publiceras här på hemsidan under våren, men redan nu är kursen möjlig att söka.