Mariannelunds folkhögskola startar i höst en helt ny yrkesutbildning för sågverksoperatörer. Utbildningen genomförs i samarbete med Svenskt Trätekniskt Forum, kringliggande kommuner och lokala sågverk.

”Det ligger i vårt uppdrag att hjälpa människor växa kunskapsmässigt och att utveckla samhället. Vi vill vara en del av samhällsbilden och att främja regionens utveckling. Detta gör vi dels genom vår allmänna kurs, men nu gör skolan för första gången en riktad insats mot en specifik bransch som är stark i närområdet”, säger rektor Samuel Klintefelt.

Skogs- och träindustrin är en framtidsbransch som kommer att ha stort behov av ny arbetskraft under de närmaste åren. Bland de lokala sågverken har det länge efterfrågats en utbildning som kan underlätta rekryteringen av kompetenta sågverksoperatörer.

Utbildningen som vi nu sjösätter är en terminskurs på helfart. Du som söker till kursen ska ha genomgått grundskola. Någon erfarenhet av sågverksindustrin är inte nödvändig, men däremot kan ett intresse för teknik, trä och maskiner vara goda förutsättningar hos dig som söker.

Här kan du läsa mer om kursen för att bli sågverksoperatör.