Alla kursdeltagare och anställda vid Mariannelunds folkhögskola rekommenderas att följa Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer. 

Mer utförlig information finns i följande handlingsplan avseende Coronavirusutbrott i världen.