Idag har vi glädjen att lansera Mariannelunds folkhögskolas nya grafiska profil och logotype. I samband med detta släpper vi också vår nya hemsida.

Lager av symbolik

Den nya logotypen rymmer flera lager av symbolik som vi tror kännetecknar vår skola. Någon kanske anar internatshusens karaktäristiska takprofiler, och allt de står för av trygghet, närhet och gemenskap. Någon annan kanske snarare ser bergstopparna som står för vidgade vyer och nya perspektiv, något som vi tror att våra deltagare tar med sig från vår skola. Bergstopparna anknyter även till de upplevelser och äventyr som tiden på skolan erbjuder, både i våra profilerade äventyrskurser och i andra kurser.

I riktningen uppåt finns förstås också ett högre perspektiv. Som en kristen skola önskar vi få vara en miljö som främjar närheten och gemenskapen med Gud.

Vi riktar ett stort tack till Rickard Heldemyr som hjälpt oss med den nya profilen.

En modernare hemsida

Den nya hemsidan är av ett modernare snitt, där stor vikt lagts vid enkelhet och tydlighet. Hemsidan kommer att under det kommande året kompletteras med nytt bild- och filmmaterial. Om du har kommentarer på hemsidan eller upptäckt några brister får du gärna vända dig till vår webbadministratör Emil Jonzon.